DILEMA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19: UTAMAKAN KOOPERATIF DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN