Firstia Wirabrata: Kiat Menghadapi Kesukaran/Kemalangan dengan CORE